Χλωριτοειδής chloritoid

Τύπος: (Fe,Mg,Mn)2(Al,Fe)Al3O2(SiO4)2(OH)4
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Νησοπυριτικά

Έγκλεισμα χλωριτοειδή (γκρίζο) σε παραγονίτη.
Drandorf Fundgrube Mine, Bockau, Schwarzenberg District, Erzgebirge, Saxony, Γερμανία.
Photo: Dr. Thomas Witzke, Rostock.
Κρύσταλλοι χλωριτοειδή.
Näsum, Bromölla, Skåne, Σουηδία.
Photo: Kjell Gatedal.