Χονδροδίτης chondrodite

Τύπος: (Mg,Fe)5(SiO4)2(F,OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Νησοπυριτικά (ομάδα χουμίτη)

Καστανοκόκκινος κρύσταλλος χονδροδίτη με μοσχοβίτη.
Palabora mine, Loolekop, Phalaborwa, Limpopo Province, Νότια Αφρική.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Χονδροδίτης.
Sar-e-Sang, Badakhshan Province, Αφγανιστάν.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Χονδροδίτης.
Tilly Foster mine, Brewster, Putnam Co., New York, Η.Π.Α.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Χονδροδίτης με μαγνητίτη.
Tilly Foster mine, Brewster, Putnam Co., New York, Η.Π.Α.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.