Γρανάτης

Συνήθης μορφή
Berry et al. (1983), Fig.15.49
 

 
 (110) 
Ρομβικό δωδεκάεδρο

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java