Γρανάτης

Συνήθης μορφή
Berry et al. (1983), Fig.15.49
 

   
 (110)   (211) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java