Χουμίτης humite

Τύπος: (Mg,Fe)7(SiO4)3(F,OH)2
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Νησοπυριτικά (ομάδα χουμίτη)

Κρύσταλλοι χουμίτη.
Βεζούβιος, Ιταλία.
Photo: Dr. Geol. Marco Barsanti, collection and photo.
Κρύσταλλοι χουμίτη.
Βεζούβιος, Ιταλία.
Photo: Dr. Geol. Marco Barsanti, collection and photo.
Κρύσταλλοι χουμίτη.
Βεζούβιος, Ιταλία.
Photo: Dr. Geol. Marco Barsanti, collection and photo.