Κυανίτης (δισθενής) kyanite

Τύπος: Al2SiO5
Σύστημα: Τρικλινές
Κατηγορία: Νησοπυριτικά (αργιλλοπυριτικά ορυκτά)

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Υαλώδης, μαργαριτώδης.
Χρώμα: Συνήθως κυανό με πιο σκούρες αποχρώσεις στο κέντρο του κρυστάλλου. Επίσης λευκό, τεφρό, κίτρινο. Το χρώμα είναι συχνά σε ακανόνιστες νησοειδείς περιοχές.
Γραμμή σκόνης: Λευκή.
Σκληρότητα: 5 παράλληλα και 7 κάθετα στην επιμήκυνση του κρυστάλλου.
Ειδικό βάρος: 3,5 - 3,7
Σχισμός: (100) τέλειος, (010) καλός.
Διαφάνεια: Διαφανές, ημιδιαφανές.
Τηκτικότητα: Ατηκτος.
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι λεπιδώδεις, πλακώδεις. Σε διάσπαρτους επιμήκεις κρυστάλλους ή σε λεπιδοειδή, στηλοειδή συσσωματώματα. Αλλοιώνεται προς σερικίτη και καολινίτη. Μετατρέπεται στα δύο άλλα πολύμορφα (σιλλιμανίτη, ανδαλουσίτη) με αλλαγή των συνθηκών P, T. Είναι χαρακτηριστικό ορυκτό γενικής μεταμόρφωσης αργιλικών πετρωμάτων. Συνδέεται συχνά με γρανάτη, σταυρόλιθο και κορούνδιο. Βρίσκεται συχνά σε εκλογίτες. Δείχνει ψηλή έως πολύ ψηλή πίεση. Χρησιμοποιείται όπως και ο σιλλιμανίτης στην παραγωγή πολύ δύστηκτης πορσελάνης.
Όνομα: Κυανίτης: από το κυανό χρώμα του.
Δισθενής: από τις ελληνικές λέξεις δύο και σθένος επειδή έχει δύο διαφορετικές σκληρότητες (5) κατά μήκος και (7) κάθετα στην επιμήκυνση του κρυστάλλου.
Μικροσκοπικές ιδιότητες: Κυανίτης
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Κυανίτης.
Κυανίτης.
Bahia, Northeast Region, Βραζιλία.
Photo: Brazilian Rockhounds.
Κυανίτης.
Goiás, Central-West Region, Βραζιλία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κυανίτης μέσα σε χαλαζία.
Εχίνος, Ξάνθη.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.
Κυανίτης μέσα σε χαλαζία.
Εχίνος, Ξάνθη.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος
.
Κυανίτης.
Stora Akersvatnet, Νορβηγία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery, © 2001 Göran Axelsson.
Δύο κρύσταλλοι κυανίτη πάνω σε χαλαζία.
Barra do Salinas, Gerais Minas, Βραζιλία.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Κυανίτης.
Haldrman's Mt., North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Κυανίτης.