Ολιβίνης

Nishinotake, Hizen Province, Ιαπωνία
Goldschmidt (1920), Vol.6, Tab.60, Fig.177
 

         
 (010)   (110)   (120)   (021)   (101) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java