Σιλλιμανίτης sillimanite

Τύπος: Al2SiO5
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Νησοπυριτικά (αργιλλοπυριτικά ορυκτά)

Σιλλιμανίτης (ινώδης).
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Σιλλιμανίτης (συμπαγής).
Khasia Hills, Assum, Ινδία.
Photo: © Jeff Weissman, The Photographic Guide to Mineral Species, used with permission.
Σιλλιμανίτης.
Fredda Valley, Mergozzo, Verbano-Cusio-Ossola Province, Piedmont, Ιταλία.
Photo: Giovanni Fraccaro.
Σιλλιμανίτης.
Ratnapura, Sabaragamuwa province, Σρι Λάνκα.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Σιλλιμανίτης.
Pershyttan ore field, Nora, Västmanland, Σουηδία.
Photo: Kjell Gatedal.
 
Μικροσκοπικές ιδιότητες: Σιλλιμανίτης