Σταυρόλιθος staurolite

Τύπος: Fe2Al9O6(SiO4)4(O,OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές (ψευδορομβικό)
Κατηγορία: Νησοπυριτικά (αργιλλοπυριτικά ορυκτά)

Σταυρόλιθος (4,6 cm).
Lovozero, Kola Peninsula, Ρωσία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Σταυρόλιθος (3 cm).
Lovozero, Kola Peninsula, Ρωσία.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Σταυρόλιθος.
Serra de Mangabeira, Bahia, Northeast Region, Βραζιλία.
Photo: Dr. Geol. Marco Barsanti, collection and photo.
Σταυρόλιθος.
Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, Ρωσία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Σταυρόλιθος.
Fânzeres, Gondomar, Porto district, Πορτογαλία.
Photo: David Soler, University of Girona.
Σταυρόλιθος.
Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, Ρωσία.
Photo: Jean Dehaye.
Σταυρόλιθος.
Photo: Greene Gallery Mineral Collection, University of Wisconsin, Milwaukee.
 
Μικροσκοπικές ιδιότητες: Σταυρόλιθος