Τεφροΐτης tephroite

Τύπος: Mn2SiO4
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Νησοπυριτικά (ομάδα ολιβίνη)

Κρύσταλλοι τεφροΐτη.
Ορυχείο N'Chwaning, Kalahari Manganese Field, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Τεφροΐτης και βιλλεμίτης (άχρωμο).
Franklin, Sussex County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, Photo Atlas of Minerals.
Τεφροΐτης.
Franklin, Sussex County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, Photo Atlas of Minerals.
Τεφροΐτης.
Franklin, Sussex County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, Photo Atlas of Minerals.
Τεφροΐτης.
Franklin, Sussex County, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, Photo Atlas of Minerals.