Τιτανίτης titanite (sphene)

Τύπος: CaTiO(SiO4)
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Νησοπυριτικά

Δίδυμοι κρύσταλλοι τιτανίτη (5,5 cm).
Capelinha, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Πράσινοι κρύσταλλοι τιτανίτη πάνω σε ιώδεις κρυστάλλους χρωμιοαμεσίτη.
Saranovskaya Deposit, Middle Ural Mountains, Ρωσία.
Photo: Dave Barthelmy, Mineralogy Database.
Τιτανίτης.
Capelinha, Minas Gerais, Southeast Region, Βραζιλία.
Photo: Brazilian Rockhounds.
Τιτανίτης.
Capelinha, Minas Gerais, Southeast Region, Βραζιλία.
Photo: Martins da Pedra.
Τιτανίτης.
Capelinha, Minas Gerais, Southeast Region, Βραζιλία.
Photo: John Sobolewski, specimen and photograph.
Τιτανίτης.
Capelinha, Minas Gerais, Southeast Region, Βραζιλία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
 
Μικροσκοπικές ιδιότητες: Τιτανίτης