Τοπάζιο topaz

Τύπος: Al2SiO4(F,OH)2
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Νησοπυριτικά (αργιλλοπυριτικά ορυκτά)

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Υαλώδης.
Χρώμα: Αχρωμο, λευκό, κίτρινο, ρόδινο, κρασοκίτρινο, κρασοκόκκινο, υποκύανο, υποπράσινο, ιώδες. Το χρώμα μερικών τοπαζίων ξεθωριάζει με θέρμανση ή έκθεση στο φως.
Γραμμή σκόνης: Λευκή.
Σκληρότητα: 8
Ειδικό βάρος: 3,4 - 3,6
Σχισμός: (001) τέλειος, κογχώδης θραυσμός.
Διαφάνεια: Διαφανές.
Τηκτικότητα: Ατηκτο.
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι συνήθως μακροπρισματικοί που τελειώνουν σε αμφιπυραμίδες. Οι έδρες των κατακόρυφων πρισμάτων με ραβδώσεις. Συνήθως εμφανίζεται σε κρυστάλλους πλούσιους σε αριθμό εδρών. Επίσης σε συμπαγή , κοκκώδη συσσωματώματα χονδρόκοκκα ή λεπτόκοκκα. Αλλοιώνεται προς σερικίτη, φθορίτη και καολινίτη. Βρίσκεται σε πηγματίτες, σε χαλαζιακές υδροθερμικές φλέβες ψηλής θερμοκρασίας και σε κοιλότητες γρανιτών και ρυολίθων. Σχηματίζεται από φθοριούχα αέρια που αποχωρίζονται κατά τα τελευταία στάδια της στερεοποίησης των όξινων πυριγενών πετρωμάτων. Συνδέεται με τουρμαλίνη, απατίτη, βήρυλλο, φθορίτη, βολφραμίτη, μολυβδαινίτη, μαρμαρυγίες και κασσιτερίτη. Αποτελεί σπουδαίο πολύτιμο λίθο.
Όνομα: Γνωστό από την αρχαιότητα. Οι Έλληνες και Ρωμαίοι το ονόμαζαν τόπαζος ή τοπάζιον.
1) Κατά τον Αρχέλαο το ορυκτό βρέθηκε από ναυαγούς πειρατές στο αραβικό νησί Κυτίς της Ερυθράς Θάλασσας σκάβοντας για ρίζες και άλλα εδώδιμα. Εκείνη την εποχή τα νησιά και τα πετράδια ονομάζονταν στα αραβικά τόπαζος = αναζητούμενο και ευρεθέν.
2) Ο Πλίνιος αναφέρεται στο τοπάζιο ως μία πράσινη πέτρα, πιθανότατα περίδοτο, που βρέθηκε στο νησί του Αγ. Ιωάννη ή Seberget της Ερυθράς Θάλασσας.
3) Πιθανόν από τη σανσκριτική λέξη tapas = φωτιά λόγω της λάμψης του και του χρυσοκίτρινου χρώματός του.
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Τοπάζιο.
Smithsonian Museum, Washington DC, Η.Π.Α.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Τοπάζιο.
Smithsonian Museum, Washington DC, Η.Π.Α.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Κρύσταλλοι τοπαζίου (32 και 50 kg) και πετράδι τοπαζίου (4,6 kg).
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: The National Gem Collection
.
Ποικιλόχρωμα τοπάζια.
Photo: The National Gem Collection
.
Σφαίρα τοπαζίου (2,5 kg).
Photo: The National Gem Collection
.
Γαλάζιο τοπάζιο (1,4 kg).
Photo: The National Gem Collection
.
Κρύσταλλος και πετράδι τοπαζίου.
Ouro Preto, Βραζιλία.
Photo: The National Gem Collection
.
Τοπάζιο (2,3 cm).
Thomas Range, Juab County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Τοπάζιο (1,3 cm).
Thomas Range, Juab County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Τοπάζιο (1,8 cm).
Thomas Range, Juab County, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Τοπάζιο (1,8 cm).
Shengus, Πακιστάν.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Τοπάζιο (2,5 cm).
Όρος Thomas, Juab Co., Utah, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Τοπάζιο με οπάλλιο (1 cm)
San Luis Potosi, Tepetate, Μεξικό.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Τοπάζιο (3 cm).
Thomas range, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Τοπάζιο (αριστερά) και καπνίας (δεξιά) πάνω σε αλβίτη (8 cm).
Alabaschka, Ural, Ρωσία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Τοπάζιο (9,5 cm).
Πακιστάν.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Τοπάζιο.
Thomas Range, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τοπάζιο.
Thomas Range, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τοπάζιο.
Thomas Range, Utah, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τοπάζιο.
Ouro Preto, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τοπάζιο.
Ruby Mt., Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τοπάζιο.
Conway, New Hampshire, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τοπάζιο.
Tepetate, San Luis Potosi, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τοπάζιο.
Tepetate, San Luis Potosi, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τοπάζιο.
Tepetate, San Luis Potosi, Μεξικό.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τοπάζιο.
East Grants Ridge, New Mexico, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Τοπάζιο.
Ramona, California, Η.Π.Α.
Photo: Tony Kampf, The Photo-Atlas of Minerals.
Τοπάζιο.
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Θησαυροί της Γής, DeAgostini Hellas.
Τοπάζιο.
San Luis Potosi, Μεξικό.
Photo: Θησαυροί της Γής, DeAgostini Hellas.
Τοπάζιο.
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Θησαυροί της Γής, DeAgostini Hellas.
Τοπάζιο κατεργασμένο με το διαδεδομένο ορθογώνιο και κλιμακωτό τρόπο.
Photo: Θησαυροί της Γής, DeAgostini Hellas.
Τοπάζιο κατεργασμένο με το διαδεδομένο ορθογώνιο και κλιμακωτό τρόπο.
Photo: Θησαυροί της Γής, DeAgostini Hellas.
Αυτοκρατορικό τοπάζιο.
Ouro Preto, Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Θησαυροί της Γής, DeAgostini Hellas.
Τοπάζιο σε πηγματίτη
Viitaniemi, Φινλανδία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery
, © 2001 Göran Axelsson.
Τοπάζιο σε πηγματίτη
Viitaniemi, Φινλανδία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery
, © 2001 Göran Axelsson.