Τοπάζιο

Σιβηρία και Βραζιλία
Goldschmidt (1923), Vol.8, Tab.107, Fig.3
 

         
 (001)   (110)   (120)   (011)   (112) 
 
Ο κρύσταλλος εμφανίζεται κατά το άνω ήμισυ.

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java