Βιλλεμίτης willemite

Τύπος: Zn2SiO4
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Νησοπυριτικά (ομάδα φενακίτη)

Βοτρυοειδή συσσωματώματα βιλλεμίτη (6 cm).
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κρύσταλλοι βιλλεμίτη κάτω από το υπεριώδες φώς (3 cm).
Franklin, New Jersey, Η.Π.Α.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Βιλλεμίτης.
Ορυχειο Mammoth, Tiger, Pinal County, Arizona, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, Photo Atlas of Minerals.
Βιλλεμίτης.
Ορυχείο Tsumeb, Tsumeb, Ναμίμπια.
Photo: Lou Perloff, Photo Atlas of Minerals.