Αποφυλλίτης apophyllite

Τύπος: KCa4(Si4O10)2F·8H2O
Σύστημα: Τετραγωνικό
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά

Κρύσταλλος αποφυλλίτη (άχρωμο, δεξιά) με ροζέτα στιλβίτη (ροζ) μέσα σε γεώδες (5 cm).
Aurangabad, Jalgaon, Ινδία.

Photo: Dave Barthelmy, Mineralogy Database.
Πλακώδεις κρύσταλλοι αποφυλλίτη (2,5 cm).
Ορυχείο Wessels, Kalahari Manganese Field, Northern Cape Province, Νότια Αφρική.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Κρύσταλλοι αποφυλλίτη (3,5 cm).
Poona, Ινδία.
Photo: Olaf Medenbach, The Magic of Minerals.
Κρύσταλλοι αποφυλλίτη πάνω σε στιλβίτη.
Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Κρύσταλλοι αποφυλλίτη.
Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com. 
Κρύσταλλοι αποφυλλίτη.
Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.