Γαρνιερίτης garnierite

Τύπος: (Ni,Mg)6Si4O10(OH)8
Σύστημα: Αμορφο
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά

Γαρνιερίτης.
Riddle, Douglas Co., Oregon, Η.Π.Α.
Photo: John Veevaert, Trinity Mineral Company.
Γαρνιερίτης.
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Brazilian Rockhounds.