Γλαυκονίτης glauconite

Τύπος: (K,Na)(Mg,Fe,Al)2(Si,Al)4O10)(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά (μαρμαρυγίες)

Γλαυκονίτης.