Λεπιδόλιθος lepidolite

Τύπος: K(Li,Al)3(Al,Si)4O10(F,OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά (μαρμαρυγίες)

Ζιννβαλδίτης (κέντρο) που περιβάλλεται από λεπιδόλιθο.
Antananarivo province, Μαδαγασκάρη.
Photo: Martins da Pedra.
Λεπιδόλιθος.
Minas Gerais, Βραζιλία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Λεπιδόλιθος.
Mesa Grande District, San Diego Co., California, Η.Π.Α.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.