Μοντμοριλλονίτης montmorillonite

Τύπος: (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά (ορυκτά της αργίλου)

Μοντμοριλλονίτης (ροζ) με αλβίτη (λευκό).
Chief Mountain, California, Η.Π.Α.
Photo: Alan Goldstein.
Κρύσταλλος χαλαζία με επικάλυψη μοντμοριλλονίτη (ροζ).
Chief Mountain, California, Η.Π.Α.
Photo: Alan Goldstein.
Ορυχείο μπεντονίτη.
Μήλος.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.