Μοσχοβίτης

Βεζούβιος, Ιταλία
Goldschmidt (1918), Vol.4, Tab.40, Fig.82
 

     
 (001)   (010)   (110) 

Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java