Φλογοπίτης phlogopite

Τύπος: KMg3(AlSi3)O10(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά (μαρμαρυγίες)

Φλογοπίτης.
Québec, Καναδάς.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Φλογοπίτης (11 cm).
Cajati, São Paulo, Southeast Region, Βραζιλία.
Photo: Brazilian Rockhounds.
Φλογοπίτης (11 cm).
Marrubiu, Mt. Arci, Oristano Province, Sardinia, Ιταλία.
Photo: Paolo Grosso.
Φλογοπίτης (11 cm).
Marrubiu, Mt. Arci, Oristano Province, Sardinia, Ιταλία.
Photo: Paolo Grosso.