Πρενίτης prehnite

Τύπος: Ca2Al(AlSi3O10)(OH)2
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά

Βοτρυοειδή συσσωματώματα πρενίτη (9 cm).
Djbel Melh, Bou-Arfa, Sahara, Μαρόκο.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Πρενίτης.
Prehnite Hill, Litell Rocks, North Victoria Land, Ανταρκτική.
Photo: Maurice de Graaf.
Πρενίτης με χαλαζία.
Xichang area, Sichuan, Southwest Region, Κίνα.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.