Τάλκης talc

Τύπος: Mg3Si4O10(OH)2
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Φυλλοπυριτικά

Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Μαργαριτώδης, λιπαρή, αλαμπής.
Χρώμα: Ανοικτοπράσινο, λευκό, τεφρό. Ενίοτε κιτρινωπό, κοκκινωπό και καστανό από σιδηροξείδια.
Γραμμή σκόνης: Λευκή.
Σκληρότητα: 1. Το μαλακότερο ορυκτό στην κλίμακα Mohs. Στη συμπαγή ποικιλία στεατίτη έχουμε μεγαλύτερη σκληρότητα 1½ - 2½.
Ειδικό βάρος: 2,7 - 2,8
Σχισμός: Τέλειος κατά (001). Ανώμαλος θραυσμός στις συμπαγείς ποικιλίες.
Διαφάνεια: Ημιδιαφανής.
Τηκτικότητα: 5
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι σπάνιοι πινακοειδείς, ψευδοεξαγωνικοί. Συνήθως σε φυλλώδεις μάζες ή φυλλώδη ακτινωτά συσσωματώματα. Επίσης σε κοκκώδεις και συμπαγείς μάζες. Λιπαρή αφή. Τα φυλλάρια είναι εύκαμπτα αλλά όχι ελαστικά. Ο τάλκης είναι δευτερογενές ορυκτό, προϊόν αλλοίωσης συστατικών υπερβασικών κυρίως πετρωμάτων. Είναι συστατικό πετρωμάτων χαμηλού έως μέσου βαθμού μεταμόρφωσης και αποτελεί το κύριο συστατικό των ταλκικών σχιστολίθων. Ο τάλκης έχει πολλές εφαρμογές με κύρια την κατασκευή πούδρας. Έχει μικρή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα, είναι ανθεκτικός στη φωτιά και δεν προσβάλλεται από οξέα. Γι' αυτούς τους λόγους έχει εφαρμογή σε πολλές βιομηχανίες όπως φαρμακευτική, χρωματουργία, χαρτοβιομηχανία, βιομηχανία ελαστικών, κεραμικών, εντομοκτόνα και αλλού.
Όνομα: Από την αραβική λέξη talq = αγνός (λευκός;) πιθανόν λόγω του χρώματος της σκόνης του.
Μικροσκοπικές ιδιότητες: Τάλκης
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Τάλκης (7 cm).
Ορυχείο Ropes, Marquette County, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Φυλλώδης τάλκης.
Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Τάλκης.
Day Book, Yancey Co., North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: © Keith Wood 2005, collected by, photographed by, and in the collection of Keith Wood, use by permission only.
Τάλκης.
Laisaliden, Σουηδία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery
, © 2001 Göran Axelsson.
Μαζώδης τάλκης.
Sala, Σουηδία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery, © 2001 Göran Axelsson.
Τάλκης (εξωτερικό) με ασβεστίτη (κέντρο).
Ihalainen, Φινλανδία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery
, © 2001 Göran Axelsson.
Τάλκης (7 cm).
Ορυχείο Ropes, Marquette County, Michigan, Η.Π.Α.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Ινώδης τάλκης (19 cm).
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Ταλκικός σχιστόλιθος.
Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.
Ταλκικός σχιστόλιθος.
Rabenwald, Styria
, Αυστρία.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.