Επίδοτο epidote
Κλινοζοϊσίτης clinozoisite

Τύπος: Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH) Επίδοτο
  Ca2Al3Si3O12(OH) Κλινοζοϊσίτης
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Σωροπυριτικά (ομάδα επιδότου)

  Μεγάλος κρύσταλλος
 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λάμψη: Υαλώδης. Μαργαριτώδης σε σχισμογενείς επιφάνειες.
Χρώμα: Επίδοτο: Κιτρινοπράσινο, καστανοπράσινο, πρασινόμαυρο.
Κλινοζοϊσίτης: Τεφρό, ανοικτοπράσινο, ανοικτοκίτρινο.
Γραμμή σκόνης: Λευκή, τεφρόλευκη.
Σκληρότητα: 6 - 7
Ειδικό βάρος: 3,25 - 3,45 (αυξάνεται με το σίδηρο).
Σχισμός: (001) τέλειος, (100) ατελής.
Διαφάνεια: Διαφανές, ημιδιαφανές.
Τηκτικότητα: 3 - 4 προς μαύρο σκωριώδες γυαλί που είναι άτηκτο.
Παρατηρήσεις: Κρύσταλλοι μακροπρισματικοί επιμήκεις κατά τον άξονα b. Σε συσσωματώματα συμπαγή κοκκώδη, ινώδη και ριπιδοειδή. Διδυμία κατά (100) συνηθισμένη. Το επίδοτο και ο κλινοζοϊσίτης αποτελούν σπουδαία συστατικά των μεταμορφωμένων πετρωμάτων χαμηλού και μέσου βαθμού μεταμόρφωσης και συχνά είναι τα κύρια ασβεσταργιλοπυριτικά ορυκτά των πετρωμάτων αυτών. Βρίσκονται συχνά σε μεγάλες ποσότητες και σε ωραίους κρυστάλλους σε μεταμορφωμένους εξ επαφής ασβεστόλιθους. Επίσης σε κοιλότητες (αμυγδάλες) βασαλτών και σε υδροθερμικά αλλοιωμένα πυριγενή και ιζηματογενή πετρώματα πλούσια σε ασβέστιο. Προκύπτουν από υδροθερμική αλλοίωση πλαγιοκλάστων (σωσσυριτίωση). Επίσης από αλλοίωση ολιβίνη, κλινοπυροξένων, αμφιβόλων, βιοτίτη, σκαπολίθων κ.ά. Συνοδεύονται από χαλαζία, ασβεστίτη, χλωρίτη, ακτινόλιθο, γρανάτη, ζεολίθους κ.ά. Χρησιμοποιείται σε μικρό ποσοστό ως ημιπολύτιμος λίθος.
Μέλη: Μεταξύ του κλινοζοϊσίτη Ca2Al3Si3O12(OH) και του επιδότου Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH) υπάρχει μία πλήρης σειρά μεικτών κρυστάλλων με αντικατάσταση του Al με Fe3+. Στον πιεμοντίτη Ca2(Al,Mn)3Si3O12(OH) υπάρχει μερική αντικατάσταση του Al με Mn3+. Ο ζοϊσίτης Ca2Al3Si3O12(OH) είναι ρομβικό δίμορφο ορυκτό του κλινοζοϊσίτη.
Όνομα: Επίδοτο: από τη λέξη επίδοση επειδή η βάση του πρίσματος των κρυστάλλων του έχει τη μία πλευρά πιο μεγάλη από την άλλη.
Κλινοζοϊσίτης: επειδή είναι το μονοκλινές δίμορφο του ζοϊσίτη.
Μικροσκοπικές ιδιότητες: Επίδοτο, Κλινοζοϊσίτης
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Επίδοτο Ca2(Al,Fe)3Si3O12(OH) epidote

Επίδοτο με χαλαζία (7 cm).
Όρος Cooper, Prince of Wales, Alaska, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Επίδοτο με χαλαζία (9,5 cm).
Όρος Cooper, Prince of Wales, Alaska, Η.Π.Α.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Επίδοτο με αλβίτη (7,5 cm).
Val Varaita, Cuneo, Ιταλία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Επίδοτο.
Skardu, Πακιστάν.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Επίδοτο.
Knappenwand, Salzburg, Αυστρία.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Επίδοτο.
Ica, Ica Dept., Περού.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Επίδοτο (3 cm).
Baghicha, Skardu, Πακιστάν.
Photo: Isaias Casanova, IC Minerals.
Ακτινωτά συσσωματώματα επιδότου (5,6 cm).
Castro Vireyna, Huancavelica, Περού.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Ακτινωτά συσσωματώματα επιδότου (6,4 cm).
Castro Vireyna, Huancavelica, Περού.
Photo: Amethyst Galleries, Inc.
Επίδοτο.
Knappenwand, Salzburg, Αυστρία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Επίδοτο.
Knappenwand, Salzburg, Αυστρία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Επίδοτο.
Knappenwand, Salzburg, Αυστρία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Επίδοτο.
Knappenwand, Salzburg, Αυστρία.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Επίδοτο.
Asbestos, Quebec, Καναδάς.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Επίδοτο.
Bakersville, North Carolina, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Επίδοτο.
East River, New York, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Επίδοτο.
Nelson Range, California, Η.Π.Α.
Photo: Tony Kampf, The Photo-Atlas of Minerals.
Επίδοτο.
Gåsgruvan, Σουηδία.
Photo: Scandinavian Mineral Gallery
, © 2001 Göran Axelsson. .
Επίδοτο.
Πακιστάν.
Επίδοτο.
Αυστρία.

Κλινοζοϊσίτης Ca2Al3Si3O12(OH) clinozoisite

Ακτινωτά συσσωματώματα κλινοζοϊσίτη.
Silverton, Colorado, Η.Π.Α.
Photo: Lou Perloff, The Photo-Atlas of Minerals.
Kλινοζοϊσίτης.
Skardu, Πακιστάν.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Kλινοζοϊσίτης.
Skardu, Πακιστάν.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.
Kλινοζοϊσίτης.
Skardu, Πακιστάν.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.