Αδουλαίος adularia

Τύπος: KAlSi3O8
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (αλκαλιούχοι άστριοι)

Αδουλαίος.
Monte Bianco, Aosta Province, Aosta Valley, Ιταλία.
Photo: Fabrizio Frattini, collection, Reggio Emilia, Italy.
Αδουλαίος.
Haramosh Mts, Gilgit, Northern Areas, Πακιστάν.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Αδουλαίος.
Gletsch, Wallis (Valais), Ελβετία.
Photo: Martins da Pedra.
Αδουλαίος.
Ελβετία.
Photo: Τριαντάφυλλος Σολδάτος.