Ανάλκιμο analcime

Τύπος: NaAlSi2O6·H2O
Σύστημα: Κυβικό
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (αστριοειδή)*
  *Κατ' άλλους ταξινομείται στους ζεολίθους

Ανάλκιμο.
Mt Saint-Hilaire, Québec, Καναδάς.
Photo: Tim Jokela.
Ανάλκιμο.
Monastir, Sardinia, Ιταλία.
Photo: Martins da Pedra.
Ανάλκιμο.
Cairns Bay, Victoria, Αυστραλία.
Photo: Martins da Pedra.
Ανάλκιμο.
Black Duck Creek, Queensland, Αυστραλία.
Photo: Alan Goldstein.
Ανάλκιμο.
Five Islands, Nova Scotia, Καναδάς.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.