Χαβασίτης chabazite

Τύπος: Ca(Al2Si4O12)·6H2O
Σύστημα: Τριγωνικό
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (ζεόλιθοι)

Χαβασίτης.
Parrsboro, Nova Scotia, Καναδάς.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Χαβασίτης.
Tasmania, Αυστραλία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Χαβασίτης.
Verbano-Cusio-Ossola Province, Piedmont, Ιταλία.
Photo: Fabrizio Frattini.
Χαβασίτης.
Tasmania, Αυστραλία.
Photo: Martins da Pedra.