Χιουλανδίτης heulandite

Τύπος: Ca(Al2Si7O18)·6H2O
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (ζεόλιθοι)

Χιουλανδίτης.
Tambar Springs, New South Wales, Αυστραλία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Χιουλανδίτης.
Aurangabad, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Γεώδες χιουλανδίτη.
Jalgaon, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com. 
Κρύσταλλοι χιουλανδίτη.
Shakur, Maharashtra, Ινδία.
Photo: John Sobolewski.
Πράσινοι κρύσταλλοι χιουλανδίτη εξαιτίας εγκλεισμάτων σελαδονίτη.
Shakur, Maharashtra, Ινδία.
Photo: John Sobolewski.
Κρύσταλλοι χιουλανδίτη.
Monastir, Cagliari, Cagliari Province, Sardinia, Ιταλία.
Photo: Giovanni Fraccaro.
Χιουλανδίτης.
Fassa Valley, Trento Province, Trentino-Alto Adige, Ιταλία.
Photo: Giovanni Fraccaro.