Υαλοφανής hyalophane

Τύπος: (K,Ba)(Al,Si)2O8
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (άστριοι)

Υαλοφανής.
Zagradski Potok Mine, Busovaca, Βοσνία.
Photo: Peter McSchuerf.
Υαλοφανής.
Zagradski Potok Mine, Busovaca, Βοσνία.
Photo: Mineralienatlas-Fossilienatlas.
Υαλοφανής (πράσινο) με ροδονίτη (ροζ).
Harstigen Mine, Pajsberg, Filipstad, Värmland, Σουηδία.
Photo: Kjell Gatedal.