Λωμοντίτης laumontite

Τύπος: Ca(Al2Si4O12)·6H2O
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (ζεόλιθοι)

Κρύσταλλοι λωμοντίτη.
La Cabrera, Madrid, Ισπανία.
Photo: David Soler, University of Girona.
Βελονοειδή συσσωματώματα λωμοντίτη.
Montresta, Nuoro Province, Sardinia, Ιταλία.
Photo: Rao Sandro.
Κρύσταλλοι λωμοντίτη.
Willi Agatz Mine, Saxony, Γερμανία.
Photo: Dr. Thomas Witzke, Rostock.
Κρύσταλλοι λωμοντίτη.
Pianasca Quarry, Piedmont, Ιταλία.
Photo: Giovanni Fraccaro.