Νατρόλιθος natrolite

Τύπος: Na2(Al2Si3O10)·2H2O
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (ζεόλιθοι)

Νατρόλιθος.
Cape Grim, Tasmania, Αυστραλία.
Photo: Martins da Pedra.
Νατρόλιθος.
Mt Saint-Hilaire, Rouville Co., Québec, Καναδάς.
Photo: Paul Bongaerts.
Ακτινωτά συσσωματώματα νατρόλιθου.
Fieldwicks Quarry, Tasmania, Αυστραλία.
Photo: Saul Krotki, Seattle, Washington.
Ακτινωτά συσσωματώματα νατρόλιθου.
Fieldwicks Quarry, Tasmania, Αυστραλία.
Photo: Saul Krotki, Seattle, Washington.
Κρύσταλλος σεραντίτη (ροζ) με ανάλκιμο και νατρόλιθο (4 cm).
Όρος St. Hilaire, Καναδάς.
Photo: Francesc Fabre, Fabre Minerals.