Πεταλίτης petalite

Τύπος: Li(AlSi4O10)
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά

Κρύσταλλος πεταλίτη.
Serra das Éguas, Bahia, Βραζιλία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Πεταλίτης.
Serra das Éguas, Bahia, Βραζιλία.
Photo: Martins da Pedra.
Πεταλίτης.
Mogok, Mandalay, Μιανμάρ.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Πεταλίτης.
Brumado, Bahia, Βραζιλία.
Photo: Brazilian Rockhounds.