Στιλβίτης stilbite

Τύπος: Ca(Al2Si7O18)·7H2O
Σύστημα: Μονοκλινές
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (ζεόλιθοι)

Θυσανοειδές συσσωμάτωμα στιλβίτη.
Bay of Fundy, Cumberland Co., Nova Scotia, Καναδάς.
Photo: Ronnie Van Dommelen.
Θυσανοειδές συσσωμάτωμα στιλβίτη.
Aurangabad, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Θυσανοειδές συσσωμάτωμα στιλβίτη.
Jalgaon, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Θυσανοειδές συσσωμάτωμα στιλβίτη.
Jalgaon, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com. .
Θυσανοειδές συσσωμάτωμα στιλβίτη.
Jalgaon, Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com. .
Ροζέτα στιλβίτη μέσα σε γεώδες (5 cm). Δεξιά, κρύσταλλος αποφυλλίτη (άχρωμο).
Περιοχή Aurangabad, Jalgaon, Ινδία.
Photo: Dave Barthelmy, Mineralogy Database.
Αποφυλλίτης (άχρωμο) με στιλβίτη.
Ινδία.