Τομσονίτης thomsonite

Τύπος: NaCa2(Al5Si5O20)·6H2O
Σύστημα: Ρομβικό
Κατηγορία: Τεκτοπυριτικά (ζεόλιθοι)

Τομσονίτης.
Upper Ritter Quarry, Oregon, Η.Π.Α.
Photo: Doug Merson.
Τομσονίτης (κάτω) με στιλβίτη (πάνω).
Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Σφαιρόμορφα συσσωματώματα τομσονίτη.
Maharashtra, Ινδία.
Photo: Rob Lavinsky, iRocks.com.
Σφαιρόμορφα συσσωματώματα τομσονίτη.
Maharashtra, Ινδία.
Photo: Fransesc Fabre, Fabre Minerals.