ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BLACKBOARD

Για να έχετε πρόσβαση στο μάθημα της Ορυκτολογίας στο Blackboard πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ


ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
 
Εάν είστε εγγεγραμμένοι θα έχετε ήδη πάρει από την Μονάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων (μέσω e-mail) username και password.
 
Τα βήματα που ακολουθείτε είναι:
 

1. Με τον Internet Explorer (ή άλλο πρόγραμμα πλοήγησης) πηγαίνετε στο Blackboard https://blackboard.lib.auth.gr
2. Στην παρακάτω οθόνη κάνετε κλικ στο Είσοδος
 


3. Στην παρακάτω οθόνη κάνετε κάνετε login με το username και το password σας.
 


Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τις οδηγίες χρήσης του Blackboard από τη διεύθυνση http://web.lib.auth.gr/portal/coursepacks/students-guide.php
 

ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
 
Για να εγγραφείτε στην Ορυκτολογία στο Blackboard, πρέπει:
 

1. Να έχετε διεύθυνση e-mail του Α.Π.Θ.

Για να αποκτήσετε διεύθυνση e-mail, επικοινωνήστε με το Κέντρο Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικτύου
1ος όροφος, Κτίριο Βιολογίας Τηλ. 2310-998417, E-mail:
support@auth.gr
2. Να στειλετε e-mail στο soldatos@geo.auth.gr με τα παρακάτω στοιχεία.

Θέμα: Blackboard

Επιθυμώ να εγγραφώ στην Ορυκτολογία στο Blackboard
Επώνυμο:
Όνομα:
E-mail:
Ιδιότητα: (πχ. φοιτητής, μεταπτυχιακός φοιτητής, μέλος ΔΕΠ, άλλο)

3. To e-mail αυτό θα προωθηθεί στη Μονάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων, η οποία θα σας στείλει ηλεκτρονικά το username και το password. Από τη στιγμή αυτή θεωρείστε εγγεγραμμένοι.
4. Ακολουθείστε τα παραπάνω βήματα για τους εγγεγραμμένους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Μονάδα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων
Ισόγειο, Κεντρική Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. Τηλ. 2310-995381, E-mail: educoursepacks@lib.auth.gr