Οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής Java
ΠΟΝΤΙΚΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ
Το βέλος του ποντικιού πρέπει να είναι πάνω στην επιφάνεια της εφαρμογής

Διπλό κλικ: Διακοπή/Έναρξη της περιστροφής

Δεξιό πλήκτρο ποντικιού (κλικ):
4 τρόποι εμφάνισης του κρυστάλλου
- Έγχρωμη
- Διαγραμμισμένη
- Ανάγλυφη
- Μονόχρωμη

Πλήκτρα ποντικιού (πατημένα και συρόμενα):
- Αριστερό: περιστροφή περί άξονες y, z (στο επίπεδο της οθόνης)
- Δεξιό: περιστροφή περί άξονα x (κάθετα στο επίπεδο της οθόνης)

Ctrl + Πλήκτρα ποντικιού (πατημένα και συρόμενα):
Προσαρμογή του μεγέθους του κρυστάλλου (zoom)

Κάντε πρώτα κλικ πάνω στην επιφάνεια της εφαρμογής

Spacebar: Διακοπή/Έναρξη της περιστροφής

Βέλη: Περιστροφή περί άξονες y, z

Πλήκτρα x, y, z: Περιστροφή περί άξονες x, y, z

Πλήκτρο +: Επιτάχυνση της περιστροφής

Πλήκτρο -: Επιβράδυνση της περιστροφής

Πλήκτρο i: Εμφάνιση των δεικτών των εδρών on/off

Πλήκτρο f: Προσαρμογή του κρυστάλλου στο μέγεθος του πλαισίου

Πλήκτρο e: Εμφάνιση των ακμών του κρυστάλλου

Πλήκτρο s: Στερεοσκοπική εμφάνιση on/off

Πλήκτρο h: Εμφάνιση οδηγιών (στα αγγλικά)

Πλήκτρο m: Εμφάνιση menu (στα αγγλικά)