ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Για την προβολή των παρουσιάσεων Powerpoint απαιτείται είτε το Microsoft PowerPoint
είτε o
PowerPoint Viewer 2003

Seismogram for station LIT z-comp. Epicenter:Zante D=309km, Mw=4.9 on 5/3/1997
1ο Μάθημα

quake Εισαγωγή στη Σεισμολογία

PowerPoint(1.05MB) PDF(448KB)
2ο Μάθημα

quakeΣτοιχεία Θεωρίας Ελαστικότητας

PowerPoint(2.71MB) PDF(819KB)
3ο Μάθημα

quake Στοιχεία Θεωρίας Ελαστικών Κυμάτων

PowerPoint(4.64MB) PDF(1.54MB)
4ο Μάθημα

quake Όργανα Αναγραφής των Σεισμών

PowerPoint(8.53MB) PDF(1.82MB)
5ο Μάθημα

quake Σεισμικά Κύματα και Διάδοση Αυτών στο Εσωτερικό της Γης

PowerPoint(44.8MB) PDF(4.29MB)
6ο Μάθημα

quake Σεισμομετρία

PowerPoint(15.1MB) PDF(1.47MB)
7ο Μάθημα

quake Μέγεθος Σεισμών

PowerPoint(6.59MB) PDF(801KB)
8ο Μάθημα

quake Η Γένεση των Σεισμών και η Χωροχρονική Κατανομή τους

PowerPoint(33.1MB) PDF(3.26MB)
9ο Μάθημα

quake Πρόγνωση των Σεισμών

PowerPoint(13.3MB) PDF(2.32MB)
10ο Μάθημα

quake Μακροσεισμικά Αποτελέσματα των Σεισμών

PowerPoint(43.0MB) PDF(2.53MB)
11ο Μάθημα

quake Τεχνητές Δονήσεις

PowerPoint(4.13MB) PDF(750KB)
12ο Μάθημα

quake Σεισμολογία της Σελήνης

PowerPoint(13.0MB) PDF(1.31MB)
Seismogram for station LIT z-comp. Epicenter:Zante D=309km, Mw=4.9 on 5/3/1997

quake Βιβλιογραφία

PowerPoint PDF(213KB)

quake LINKS

PowerPoint PDF(121KB)

Dept. of Geophysics Διδασκαλία:
Καθ. Π.Μ. Χατζηδημητρίου chdimitr@geo.auth.gr
Καθ. Γ.Φ. Καρακαΐσης karakais@geo.auth.gr
Τεχνική Επιμέλεια:
Dr. Αλέξανδρος Σταμπολίδης astamp@geo.auth.gr

Τομέας Γεωφυσικής, Τμήμα Γεωλογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη