Ανδαλουσίτης
andalusite
Al2SiO5 Ρομβικό

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο, ενίοτε ανοικτό ρόδινο.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Μέτριο θετικό (όπως ο απατίτης).

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Ιδιόμορφοι πρισματικοί κρύσταλλοι παράλληλα στο c. Σχεδόν τετράγωνες βασικές τομές κάθετα στο c. Επίσης αλλοτριόμορφοι κόκκοι και ακανόνιστες μάζες. Πορφυροβλάστες με εγκλείσματα χαλαζία κ.ά. Στο χιαστόλιθο γραφιτικά και ανθρακούχα εγκλείσματα σχηματίζουν τετράγωνες ζώνες και σταυρούς.
ΣΧΙΣΜΟΣ Καλός κατά (110). Ένας σχισμός σε τομές πρισματικές τομές. Δύο σχισμοί (γωνία σχισμού 90°) σε τομές κάθετες στο c.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (γκρίζα 1ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή σε πρισματικές τομές, συμμετρική ως προς το σχισμό σε βασικές τομές.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μεγάλη γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Αρνητική.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Σε Σερικίτη. Μετατρέπεται σε Σιλλιμανίτη και Κυανίτη.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε μεταμορφωμένα αργιλικά πετρώματα εξ επαφής ή γενικής μεταμόρφωσης χαμηλής πίεσης (κερατίτες, σχιστόλιθοι).
Ανδαλουσίτης-Κυανίτης-Σιλλιμανίτης είναι πολύμορφα του Al2SiO5. Χρησιμοποιούνται ως ορυκτά-δείκτες στα μεταμορφωμένα πετρώματα. Σχηματίζονται σε Al-πηλίτες κάτω από διαφορετικές συνθήκες Ρ-Τ (βλ. διάγραμμα φάσεων). Ανδαλουσίτης: χαμηλές Ρ και χαμηλές-μέσες Τ. Κυανίτης: μέσες-ψηλές Ρ και χαμηλές-μέσες Τ. Σε ψηλότερες Τ μετατρέπονται σε Σιλλιμανίτη.
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Ανδαλουσίτης Ανδαλουσίτης Χιαστόλιθος

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι ανδαλουσίτη. Είναι άχρωμοι με μέτριο ανάγλυφο, σχισμό και χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι ανδαλουσίτη με πολυάριθμα εγκλείσματα. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X Nicols X
Πρισματικοί κρύσταλλοι ανδαλουσίτη. Ο κάτω κρύσταλλος βρίσκεται σε θέση κατάσβεσης (ορθή) ως προς το σχισμό και την επιμήκυνση. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X
Πρισματικός κρύσταλλος ανδαλουσίτη. Εμφανίζει ορθή κατάσβεση ως προς το σχισμό και αρνητική επιμήκυνση. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).
Nicols X Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)

Nicols // Nicols X
Πορφυροβλάστες ανδαλουσίτη (χιαστόλιθος). Οι εσωτερικοί σταυροί αποτελούνται από γραφιτικά εγκλείσματα. (Πέτρωμα: Κερατίτης).

Nicols // Nicols X
Πορφυροβλάστες ανδαλουσίτη (χιαστόλιθος). Ο ανδαλουσίτης έχει αλλοιωθεί σε σερικίτη και περιφερειακά σε χλωρίτη, όμως παραμένει η μορφή των εσωτερικών ζωνών που αποτελούνται από γραφιτικά εγκλείσματα. (Πέτρωμα: Κερατίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X
Ποικιλοβλαστικοί κρύσταλλοι ανδαλουσίτη (And) με πολυάριθμα εγκλείσματα. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).

Nicols // Nicols X
Ανδαλουσίτης (And) μετατρέπεται σε σιλλιμανίτη (Sil). (Πέτρωμα: Κερατίτης).

Nicols // Nicols X  
Κυανίτης (Ky) μετατρέπεται σε ανδαλουσίτη (And). Το καστανό φυλλώδες ορυκτό είναι βιοτίτης. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).