Γρανάτες
garnet
X3Y2(SiO4)3  [X2+=Mg,Fe,Mn,Ca, Y3+=Al,Cr,Fe] Κυβικό

  
Πυραλσπίτες Ουγρανδίτες
Πυρωπό
Mg3Al2(SiO4)3
Αλμανδίνης
Fe3Al2(SiO4)3
Σπεσσαρτίνης
Mn3Al2(SiO4)3
Ουβαροβίτης
Ca3Cr2(SiO4)3
Γροσσουλάριος
Ca3Al2(SiO4)3
Ανδραδίτης
Ca3Fe2(SiO4)3
n=1,720-1,770 n=1,770-1,820 n=1,790-1,810 n=1,838-1,870 n=1,735-1,770 n=1,850-1,890
    

ΧΡΩΜΑ

Γενικά άχρωμο ή απόχρωση του μακροσκοπικού χρώματος.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Υψηλό έως πολύ υψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Ιδιόμορφες εξαπλευρικές ή οκταπλευρικές τομές. Aποστρογγυλεμένοι κόκκοι. Aκανόνιστες μάζες.
ΣΧΙΣΜΟΣ Συνήθως θραυσμός (σπασίματα).
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Ισότροποι. Ενίοτε ανώμαλα διπλοθλαστικοί με γκρίζα χρώματα πόλωσης.
ΖΩΝΩΣΗ Αρκετά συχνή.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Χλωριτίωση, Κελυφιτίωση.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Πυρωπό: Υπερβασικά πετρώματα (περιδοτίτες, σερπεντινίτες).
Αλμανδίνης: Μεταμορφωμένα (γνεύσιοι, μαρμαρυγιακοί σχιστόλιθοι).
Σπεσσαρτίνης: Πηγματίτες, γρανίτες, μαγγανιούχα μεταμορφωμένα.
Ουβαροβίτης: Υπερβασικά πετρώματα με χρωμίτη (περιδοτίτες, σερπεντινίτες).
Γροσσουλάριος, Ανδραδίτης: Θερμομεταμορφωμένα ανθρακικά πετρώματα (Skarn).
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Γρανάτες
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Γρανάτης Ανδραδίτης Αλμανδίνης σε γνεύσιο

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφες εξαγωνικές τομές γρανάτη. Εμφανίζουν πολύ ψηλό ανάγλυφο, σπασίματα και διαρκή κατάσβεση (ισότροπες). Το καστανό ορυκτό είναι βιοτίτης. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Γρανάτης (Gt) με κυανίτη (Ky). (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).
Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφη εξαγωνική τομή γρανάτη που εγκλείεται σε σταυρόλιθο. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Γρανάτης (Gt), κυανίτης (Ky) και σιλλιμανίτης (Sil, φαϊμπρολίτης). Το καστανό ορυκτό είναι βιοτίτης. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X  
Γρανάτης, μοσχοβίτης και χαλαζίας με κυματοειδή κατάσβεση.  (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X  
Γρανάτης (αριστερά). Τα καστανά και πράσινα λεπτόκκοκκα φυλλόμορφα ορυκτά είναι αντίστοιχα βιοτίτης και χλωρίτης. Το άχρωμο ορυκτό, με χαμηλό ανάγλυφο και χαμηλά χρώματα πόλωσης είναι ανακρυσταλλωμένος χαλαζίας. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Γρανάτης με κλινοζοϊσίτη (ανώμαλα μπλε χρώματα πόλωσης). Το άχρωμο ορυκτό με το χαμηλό ανάγλυφο και τα χαμηλά χρώματα πόλωσης είναι χαλαζίας. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X  
Μικροί αποστρογγυλεμένοι κρύσταλλοι γρανάτη. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος, επάνω, Απλίτης, κάτω).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Γρανάτης με ασβεστίτη. (Πέτρωμα: Skarn).

Nicols // Nicols X  
Γρανάτης με ασβεστίτη. Ο γρανάτης εμφανίζει ζώνωση και ανώμαλη διπλοθλαστικότητα με χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Skarn).

Nicols // Nicols X  
Ζωνώδης γρανάτης με ανώμαλη διπλοθλαστικότητα. (Πέτρωμα: Skarn).

Nicols // Nicols X  
Γρανάτης (Gt) με σπινέλιο (Sp). Τα άχρωμα ορυκτά είναι χαλαζίας, Κ-άστριος και πλαγιόκλαστο. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X  
Γρανάτης μετατρέπεται σε χλωρίτη. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Πορφυροβλάστες γρανάτη. Το άχρωμο φυλλώδες ορυκτό με τα υψηλά χρώματα πόλωσης είναι μοσχοβίτης. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι γρανάτη. Το ανοικτοπράσινο ορυκτό είναι ομφακιτικός πυρόξενος, ενώ το φυλλώδες, άχρωμο ορυκτό με τα ψηλά χρώματα πόλωσης είναι μοσχοβίτης. (Πέτρωμα: Εκλογίτης).

Nicols // Nicols X  
Πορφυροβλάστης γρανάτη. (Πέτρωμα: Μυλωνίτης).