Ολιβίνης
olivine
(Mg,Fe)2SiO4 Ρομβικό

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο, λευκό.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Υψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Ιδιόμορφες ελαφρά πρισματικές τομές παράλληλα στο c (ηφαιστειακά). Αλλοτριόμορφοι ή κοκκώδεις κρύσταλλοι (πλουτωνικά, μεταμορφωμένα).
ΣΧΙΣΜΟΣ Θραυσμός (σπασίματα), ατελής σχισμός κατά (010).
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Υψηλά φωτεινά (έως 3ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή ως προς το σχισμό ή σε πρισματικές τομές.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (+ ή -), γωνία 2V~90° (η ισόγυρη είναι σχεδόν ευθεία).
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική ή αρνητική σε πρισματικές τομές.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Σερπεντινίωση, Κελυφιτίωση (κορώνα), σε Τάλκη, σε Ιδδινγκσίτη.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Πρωτογενώς σχεδόν ποτέ μαζί με χαλαζία. Φορστερίτης: Σε ζώνες θερμομεταμόρφωσης επαφής δολομιτών. Mg-Fe ολιβίνης: Σε βασικά (γάββροι, βασάλτες) και υπερβασικά (περιδοτίτες, δουνίτες) πυριγενή πετρώματα. Fe-ολιβίνης: Σε αλκαλικά πετρώματα.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ολιβίνης
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Ολιβίνης Δουνίτης Ολιβίνης σε βασάλτη

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X Nicols X
Ιδιόμορφος φαινοκρύσταλλος ολιβίνη, πρισματικός ως προς τον άξονα c. Εμφανίζει ατελή σχισμό και ορθή κατάσβεση. Στα σπασίματα αλλοιώνεται σε σερπεντίνη και τάλκη. (Πέτρωμα: Βασάλτης).

Nicols // Nicols X  
Αλλοτριόμορφοι κρύσταλλοι ολιβίνη με χαρακτηριστικά σπασίματα. Τα άχρωμα ορυκτά με το χαμηλό ανάγλυφο, τα χαμηλά χρώματα πόλωσης και τις πολυδυμίες είναι πλαγιόκλαστα. (Πέτρωμα: Γάββρος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Αλλοτριόμορφοι κρύσταλλοι ολιβίνη (Ol) με χαρακτηριστικά σπασίματα σε αντίθεση με τον πυρόξενο (Cpx, Opx) που έχει τέλειο σχισμό. (Πέτρωμα: Περιδοτίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ολιβίνης αλλοιώνεται σε σερπεντίνη ανάμεσα στα σπασίματα. (Πέτρωμα: Δουνίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ολιβίνης εμφανίζει κελυφιτίωση (κελύφη από πυρόξενο, αμφίβολο, σπινέλιο και γρανάτη). (Πέτρωμα: Γάββρος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφος φαινοκρύσταλλος ολιβίνη αλλοιώνεται σε σερπεντίνη και τάλκη. (Πέτρωμα: Βασάλτης).

Nicols // Nicols X  
Ολιβίνης (Ol) αλλοιώνεται σε τάλκη (Talc). (Πέτρωμα: Περιδοτίτης).

Nicols // Nicols X  
Ολιβίνης αλλοιώνεται σε ιδδινγκσίτη (λεπτόκκοκο καστανοκόκκινο υλικό από γκαιτίτη, αργιλικά ορυκτά, χλωρίτη κά.) (Πέτρωμα: Γάββρος).

Nicols // Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα
Κωνοσκοπική εικόνα ολιβίνη: Διάξων ουδέτερος. Η τομή είναι κάθετη σε οπτικό άξονα και εμφανίζει χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης. Η γωνία 2V του ολιβίνη είναι περίπου 90ο και ισόγυρη είναι σχεδόν ευθεία.

Αρχείο video