Σιλλιμανίτης
sillimanite
Al2SiO5 Ρομβικό

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο, ενίοτε ανοικτό καστανοκίτρινο.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Υψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Πρισματικοί, βελονοειδείς κρύσταλλοι επιμήκεις ως προς το c. Μικρές ρομβικές ή ορθογώνιες βασικές τομές κάθετα στο c. Φτερόμορφα ινώδη συσσωματώματα (φαϊμπρολίτης). Σχηματίζει παράλληλες συμφύσεις με σταυρόλιθο.
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος κατά (010).
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Μέτρια (έως κυανά 2ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (+) με μικρή γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Σε Σερικίτη. Μετατρέπεται σε Κυανίτη και Ανδαλουσίτη.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε μεταμορφωμένα αργιλικά πετρώματα εξ επαφής ή γενικής μεταμόρφωσης υψηλής θερμοκρασίας (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, γρανουλίτες, κερατίτες).
Ανδαλουσίτης-Κυανίτης-Σιλλιμανίτης είναι πολύμορφα του Al2SiO5. Χρησιμοποιούνται ως ορυκτά-δείκτες στα μεταμορφωμένα πετρώματα. Σχηματίζονται σε Al-πηλίτες κάτω από διαφορετικές συνθήκες Ρ-Τ (βλ. διάγραμμα φάσεων). Ανδαλουσίτης: χαμηλές Ρ και χαμηλές-μέσες Τ. Κυανίτης: μέσες-ψηλές Ρ και χαμηλές-μέσες Τ. Σε ψηλότερες Τ μετατρέπονται σε Σιλλιμανίτη.
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Σιλλιμανίτης Σιλλιμανίτης Ινώδης σιλλιμανίτης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X Σιλλιμανίτης. Βασική ορθογώνια τομή (001) όπου φαίνεται ο σχισμός παράλληλα με τη διαγώνιο. Έχει χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης. Επάνω πρισματική τομή (010) με χρώματα πόλωσης κυανά 2ης τάξης. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X Πρισματικές τομές σιλλιμανίτη παράλληλα στο c. Δεν εμφανίζουν τόσο έντονα το σχισμό και είναι θρυμματισμένες εγκάρσια στην επιμήκυνση. Εμφανίζουν διάφορα χρώματα πόλωσης έως κυανά 2ης τάξης. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X  
Πρισματική τομή σιλλιμανίτη. Εμφανίζει ορθή κατάσβεση και θετική επιμήκυνση (το χρώμα πόλωσης χαμηλώνει). (Πέτρωμα: Γνεύσιος).
Nicols X Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)

Nicols // Nicols X  
Βελονοειδείς κρύσταλλοι σιλλιμανίτη. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X  
Ινώδη συσσωματώματα σιλλιμανίτη (φαϊμπρολίτης). Το ισότροπο ορυκτό με το ψηλό ανάγλυφο είναι γρανάτης. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ινώδης σιλλιμανίτης (Sil, φαϊμπρολίτης) με γρανάτη (Gt) και κυανίτης (Ky). Το καστανό ορυκτό είναι βιοτίτης. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X  
Ανδαλουσίτης (And) μετατρέπεται σε σιλλιμανίτη (Sil). (Πέτρωμα: Κερατίτης).

Nicols // Nicols X  
Κωνοσκοπική εικόνα σιλλιμανίτη: Διάξων θετικός. Οι βασικές τομές με το χαρακτηριστικό σχισμό είναι κάθετες στην οξεία διχοτόμο και εμφανίζουν χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης. Η γωνία 2V του σιλλιμανίτη είναι μικρή και στην εικόνα φαίνονται και οι δύο ισόγυρες. Επίσης φαίνεται και ο ισχυρός διασκεδασμός των οπτικών αξόνων r>v.
Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)