Σταυρόλιθος
staurolite
Fe2Al9O6(SiO4)4(OH)2 Μονοκλινές (ψευδορομβικό)

ΧΡΩΜΑ

Χρυσοκίτρινο.

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Διακριτός.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Υψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Ιδιόμορφες βραχυπρισματικές τομές παράλληλα στο c και εξάπλευρες διατομές. Ακανόνιστες μάζες. Πορφυροβλάστες συχνά με εγκλείσματα χαλαζία κ.ά. (κοσκινοειδής δομή).
ΣΧΙΣΜΟΣ Ατελής κατά (010) σπάνια φαίνεται.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (έως κίτρινα 1ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή σε πρισματικές τομές.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (+) με μεγάλη γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Δεν φαίνονται.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Ανθεκτικός. Ενίοτε σε Χλωρίτη. Μετατρέπεται σε Αλμανδίνη και Κυανίτη ή Σιλλιμανίτη.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε μεταμορφωμένα πετρώματα μέσου βαθμού γενικής μεταμόρφωσης (πηλιτικοί σχιστόλιθοι).
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Σταυρόλιθος Σταυρόλιθος Σταυρόλιθος

Μικροσκοπικές εικόνες

Χαρακτηριστικές εξαπλευρες τομές σταυρόλιθου. Μακροσκοπικές φωτογραφίες της λεπτής τομής. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Πορφυροβλάστες σταυρόλιθου. Εμφανίζουν ψηλό ανάγλυφο, χρυσοκίτρινο χρώμα με διακριτό πλεοχροϊσμό και χρώματα πόλωσης που φτάνουν το πορτοκαλί 1ης τάξης. Το άχρωμο φυλλώδες ορυκτό με τα ψηλά χρώματα πόλωσης είναι μοσχοβίτης, ενώ το άχρωμο ορυκτό με τα χαμηλά χρώματα πόλωσης είναι χαλαζίας. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφη εξάπλευρη βασική τομή (001) σταυρόλιθου. Οι τομές αυτές έχουν χαμηλά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols // Nicols X
Nicols X Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)
 Ιδιόμορφη ορθογώνια πρισματική τομή (010) σταυρόλιθου. Η τομή εμφανίζει σαφή πλεοχροϊσμό και τη μέγιστη διπλοθλαστικότητα (εδώ το χρώμα πόλωσης είναι ερυθρό 1ης τάξης διότι η τομή είναι κάπως παχιά). Οι τομές αυτές έχουν ορθή κατάσβεση και θετική επιμήκυνση (το χρώμα πόλωσης χαμηλώνει). (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X  
Δίδυμος κρύσταλλος σταυρόλιθου. Συνήθως οι διδυμίες δεν φαίνονται μικροσκοπικά. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X  
Πορφυροβλάστες σταυρόλιθου με τη χαρακτηριστική κοσκινοειδή δομή λόγω πολυάριθμων εγκλεισμάτων κυρίως χαλαζία. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφη εξαγωνική τομή γρανάτη που εγκλείεται σε σταυρόλιθο. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Παράλληλες συμφύσεις κυανίτη (Ky) με σταυρόλιθο (Sta). Gt: Γρανάτης, Mu: Μοσχοβίτης. (Πέτρωμα: Γνέυσιος).

Nicols // Nicols X  
Σταυρόλιθος (Sta) με μοσχοβίτη (Mu). (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κωνοσκοπική εικόνα σταυρόλιθου: Διάξων θετικός. Η τομή είναι κάθετη σε οπτικό άξονα και εμφανίζει σκούρα γκρίζα χρώματα πόλωσης. Η ισόγυρη είναι πολύ ανοικτή λόγω της μεγάλης γωνίας 2V του σταυρόλιθου που ενίοτε μπορεί να είναι αρνητικός.
Nicols // Nicols X