Τιτανίτης
titanite (sphene)
CaTiOSiO4 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Καστανωπό.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Πολύ υψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Ιδιόμορφες έως υπιδιόμορφες σφηνοειδείς, ρομβοειδείς τομές (πυριγενή). Αλλοτριόμορφοι, ακανόνιστοι, αποστρογγυλεμένοι κόκκοι (μεταμορφωμένα, ιζηματογενή).
ΣΧΙΣΜΟΣ Καλός κατά (110) συνήθως δεν φαίνεται.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Πάρα πολύ υψηλά (λευκά ανώτερης τάξης), δεν φαίνονται γιατί καλύπτονται από το χρώμα του ορυκτού. Το ορυκτό φαίνεται να έχει ίδια εμφάνιση σε παράλληλα και διασταυρωμένα Nicols.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πλάγια ως προς το σχισμό. Οι ρομβόμορφες τομές έχουν συμμετρική κατάσβεση.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (+) με μικρή γωνία 2V. Η κωνοσκοπική εικόνα έχει πολλούς ισόχρωμους δακτύλιους. Λόγω της εξαιρετικά μεγάλης διπλοθλαστικότητας ακόμα και τομές κάθετες σε οπτικό άξονα δείχνουν φωτεινά χρώματα πόλωσης.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Σε λευκό έως ανοικτοκίτρινο Λευκόξενο (μίγμα ρουτιλίου, ανατάση, χαλαζία κ.ά). Ο ίδιος ενίοτε είναι προϊόν αλλοίωσης βιοτίτη, κεροστίλβης, κλινοπυρόξενου.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σύνηθες επουσιώδες ορυκτό. Όξινα έως ενδιάμεσα πλουτωνικά πετρώματα (γρανίτες, μονζονίτες, συηνίτες, διορίτες) και σπάνια σε ηφαιστειακά. Μεταμορφωμένα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, αμφιβολίτες, skarn).
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Τιτανίτης Τιτανίτης Τιτανίτης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Μεγάλοι κρύσταλλοι τιτανίτη. Έχουν σφηνοειδές σχήμα, καστανωπό χρώμα και πολύ ψηλό ανάγλυφο. Διακρίνεται επίσης ο σχισμός. Η διπλοθλαστικότητα του τιτανίτη είναι πολύ υψηλή και τα χρώματα πόλωσης λευκά ανώτερης τάξης. Καλύπτονται όμως από το χρώμα του και έτσι ο τιτανίτης έχει την ίδια περίπου εμφάνιση με παράλληλα και διασταυρωμένα Nicols. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Σφηνοειδείς κρύσταλλοι τιτανίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Τομές τιτανίτη στις οποίες διακρίνονται τα υψηλά χρώματα πόλωσης. Οι τομές αυτές, όσο και αν ακούγεται παράξενα, είναι περίπου κάθετες στον οπτικό άξονα λόγω της πολύ υψηλής διπλοθλαστικότητας του τιτανίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Τιτανίτης και επίδοτο. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Μικροί αποστρογγυλεμένοι σιτόμορφοι κρύσταλλοι τιτανίτη (επάνω δεξιά) με αναδαλουσίτη (κέντρο). (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X  
Κωνοσκοπική εικόνα τιτανίτη: Διάξων θετικός. Η ισόγυρη είναι κλειστή λόγω της μικρής έως μέτριας γωνίας 2V του τιτανίτη. Υπάρχουν αρκετές ισόχρωμες λόγω της υψηλής διπλοθλαστικότητας. Στο εσωτερικό (κοίλο) μέρος της ισόγυρης και κοντά στον μελάτοπο διακρίνεται μία κυανωπή χροιά λόγω του πολύ ισχυρού διασκεδασμού r>v.
Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)