Ζιρκόνιο
zircon
ZrSiO4 Τετραγωνικό

ΧΡΩΜΑ

Άχρωμο έως ελαφρά καστανωπό. Σκουρότερο λόγω του ψηλού αναγλύφου και των μικρών κόκκων.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Πολύ υψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Πολύ μικροί, συνήθως ιδιόμορφοι πρισματικοί τετραγωνικοί κρύσταλλοι.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Πολύ υψηλά (έως 3ης-4ης τάξης). Τα μεταμεικτικά ζιρκόνια έχουν μικρότερη διπλοθλαστικότητα ή είναι ισότροπα.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή σε πρισματικές τομές.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Μονάξων (+). Δύσκολα παίρνεται κωνοσκοπική εικόνα λόγω του μικρού μεγέθους.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική σε πρισματικές τομές.
ΖΩΝΩΣΗ Ενίοτε εμφανίζεται, λόγω του σχηματισμού μεταμεικτικών ζωνών γύρω από αναλλοίωτο πυρήνα.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Σταθερό στις αλλοιώσεις. Μετατρέπεται σε μεταμεικτικές (ισότροπες) φάσεις εξαιτίας της ραδιενέργειας. Προκαλεί πλεοχροϊκές άλω σε άλλα ορυκτά.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σύνηθες επουσιώδες ορυκτό. Σε όξινα έως ενδιάμεσα πλουτωνικά πετρώματα (γρανίτες, μονζονίτες, συηνίτες, διορίτες, πηγματίτες). Σε μεταμορφωμένα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι). Σε κλαστικά ιζήματα.
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Ζιρκόνιο Ζιρκόνιο Ζιρκόνιο

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Μικροί ιδιόμορφοι κρύσταλλοι ζιρκονίου (βέλη). Είναι ελαφρά σκούροι λόγω του πολύ ψηλού αναγλύφου. Ο κάτω κρύσταλλος είναι πρισματικός με υψηλά χρώματα πόλωσης. Ο επάνω έχει τετράγωνο σχήμα και χαμηλά χρώματα πόλωσης διότι είναι κάθετος στον c και τον οπτικό άξονα. Το καστανό ορυκτό είναι βιοτίτης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X Nicols X
Μικροί ιδιόμορφοι κρύσταλλοι ζιρκονίου (βέλη). Ο πρισματικός κρύσταλλος εμφανίζει υψηλά χρώματα πόλωσης και ορθή κατάσβεση. Οι δύο κρύσταλλοι δημιουργούν πλεοχροϊκές άλω στα περιβάλλοντα ορυκτά. Το ανοικτοπράσινο ορυκτό με το σχισμό (αριστερά) είναι κεροστίλβη, ενώ το καστανό ορυκτό (δεξιά) είναι φύλλο βιοτίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X Nicols X
Μικροί ιδιόμορφοι πρισματικοί κρύσταλλοι ζιρκονίου (βέλη) μέσα σε βιοτίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Μικροί πρισματικοί κρύσταλλοι ζιρκονίου. (Πέτρωμα: Γρανίτης, επάνω, μέσο - Ρυόλιθος, κάτω).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Τετράγωνες τομές ζιρκονίου κάθετες στον c και τον οπτικό άξονα. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols //   
Βιοτίτης εμφανίζει πλεοχροϊκές άλω εξαιτίας εγκλεισμάτων ζιρκονίου. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols //
Nicols // Nicols //

Nicols // Nicols //   
Βιοτίτης εμφανίζει πλεοχροϊκές άλω εξαιτίας εγκλεισμάτων ζιρκονίου. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols //
Nicols // Nicols //

Nicols // Nicols //   
Βιοτίτης εμφανίζει πλεοχροϊκές άλω εξαιτίας εγκλεισμάτων ζιρκονίου. (Πέτρωμα: Γρανίτης - Σχιστόλιθος, κάτω).
Nicols // Nicols //
Nicols // Nicols //