Αλλανίτης
allanite (ορθίτης)

(Ca,Ce,La)2(Fe2+,Fe3+,Al)3O(Si2O7)(SiO4)(OH)

Μονοκλινές


ΧΡΩΜΑ

Καστανό.

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Σαφής.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Υψηλό θετικό, χαμηλό στις μεταμεικτικές ποικιλίες.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Στηλοειδείς, πρισματικοί, βελονοειδείς κρύσταλλοι επιμήκεις ως προς το b. Αλλοτριόμορφοι κόκκοι. Κοκκώδη συσσωματώματα. Συχνά περιβάλλεται από επίδοτο.
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος κατά (001).
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Μέτρια (έως 2ης τάξης) καλύπτονται από το χρώμα του ορυκτού. Οι πλήρως μεταμεικτικές ποικιλίες είναι σχεδόν ισότροπες.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή σε πρισματικές τομές.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-), ενίοτε (+), με μεγάλη γωνία 2V. Δύσκολα διαπιστώνεται το οπτικό σημείο εξαιτίας του χρώματος του ορυκτού.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική ή αρνητική σε πρισματικές τομές. Δύσκολα διαπιστώνεται το σημείο επιμήκυνσης εξαιτίας του χρώματος του ορυκτού.
ΔΙΔΥΜΙΑ Κατά (100).
ΖΩΝΩΣΗ Συχνή. Ενίοτε κρύσταλλοι με πυρήνα από καστανό αλλανίτη και περιφέρεια από επίδοτο.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Συχνά μετατρέπεται σε μεταμεικτικές (ισότροπες) ποικιλίες λόγω ραδιενέργειας.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ως επουσιώδες ορυκτό σε όξινα έως ενδιάμεσα πυριγενή πετρώματα (γρανίτες, συηνίτες, διορίτες, πηγματίτες). Σε μεταμορφωμένα (γνεύσιοι, σχιστόλιθοι, skarns).
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Αλλανίτης Αλλανίτης Αλλανίτης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols //  
Πρισματικός κρύσταλλος αλλανίτη. Είναι καστανός με πλεοχροϊσμό, ψηλό ανάγλυφο, ορθή κατάσβεση και χρώματα πόλωσης που καλύπτονται από το χρώμα του ορυκτού. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols X  
Πρισματικός κρύσταλλος αλλανίτη που περιβάλλεται από επίδοτο. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι μαγματικού επιδότου με πυρήνα από καστανό αλλανίτη. Το καστανό ορυκτό που περιβάλλει το επίδοτο είναι βιοτίτης (Bt). Hbl: Κεροστίλβη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols //  
Πρισματικοί κρύσταλλοι αλλανίτη. Αριστερά διακρίνεται και η διδυμία (100). (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Χλωρίτης με αλλανίτη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι μεταμεικτικού αλλανίτη. Εμφανίζει χαμηλότερο ανάγλυφο και χαμηλά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X