Κλινοζοϊσίτης
clinozoisite
Ca2Al3O(Si2O7)(SiO4)(OH) Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Υψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Στηλοειδείς, πρισματικοί, ινώδεις κρύσταλλοι επιμήκεις ως προς το b. Εξαγωνικές διατομές. Αλλοτριόμορφοι κόκκοι. Κοκκώδη, ινώδη ή ακτινωτά συσσωματώματα.
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος κατά (001).
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (1ης τάξης), ανώμαλα μπλε, συχνά ανομοιογενώς κατανεμημένα.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πλάγια ως προς το σχισμό σε τομές (010), ορθή σε πρισματικές τομές.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (+) με μεγάλη γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική ή αρνητική σε πρισματικές τομές.
ΔΙΔΥΜΙΑ Κατά (100).
ΖΩΝΩΣΗ Συχνή.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Δεν αλλοιώνεται. Ο ίδιος είναι προϊόν αλλοίωσης των βασικών πλαγιοκλάστων (σωσσυριτίωση).
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε μεταμορφωμένα πετρώματα γενικής και θερμομεταμόρφωσης (σχιστόλιθοι, γνεύσιοι, αμφιβολίτες, χαλαζίτες, φυλλίτες, μάρμαρα, skarns, κερατίτες). Σε πυριγενή ως  προϊόν αλλοίωσης πλαγιοκλάστων.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Κλινοζοϊσίτης
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Κλινοζοϊσίτης Κλινοζοϊσίτης Κλινοζοϊσίτης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X Nicols X
Κλινοζοϊσίτης. Είναι άχρωμος με υψηλό ανάγλυφο και ανώμαλα μπλε χρώματα πόλωσης που έχουν ανομοιογενή κατανομή. Η κατάσβεση ως προς το σχισμό είναι πλάγια (κ.γ.=17ο) γεγονός που τον διακρίνει από το ζοϊσίτη. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X  
Κλινοζοϊσίτης με γρανάτη (ισότροπο). Το άχρωμο ορυκτό με το χαμηλό ανάγλυφο και τα χαμηλά χρώματα πόλωσης είναι χαλαζίας. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κλινοζοϊσίτης με ακτινόλιθο. Ο κλινοζοϊσίτης είναι άχρωμος με υψηλό ανάγλυφο και ανώμαλα μπλε χρώματα πόλωσης, ενώ ο ακτινόλιθος ανοικτοπράσινος με χαμηλότερο ανάγλυφο και κιτρινωπά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κλινοζοϊσίτης με ακτινόλιθο. Η διάκριση μεταξύ κλινοζοϊσίτη και ζοϊσίτη είναι δύσκολη και γίνεται με βάση την κατάσβεση (ζοϊσίτης-ορθή, κλινοζοϊσίτης-πλάγια). Στην προκειμένη περίπτωση (επάνω) είναι πλάγια. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κλινοζοϊσίτης (Zoi) με κλινοπυρόξενο (Cpx). Το άχρωμο ορυκτό με το χαμηλό ανάγλυφο και τα χαμηλά χρώματα πόλωσης είναι χαλαζίας. (Πέτρωμα: Skarn).

Nicols // Nicols X  
Κοκκώδεις κρύσταλλοι κλινοζοϊσίτη. Το ορυκτό με τη χαρακτηριστική κιγκλιδωτή διδυμία είναι μικροκλινής. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).

Nicols // Nicols X  
Σωσσυριτίωση πλαγιοκλάστου. Οι λεπτομερείς κόκκοι είναι επίδοτο, ζοϊσίτης, αλβίτης, σερικίτης κ.ά. (Πέτρωμα: Γρανίτης).