Επίδοτο
epidote
Ca2Fe3+Al2O(Si2O7)(SiO4)(OH) Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο, ανοικτό κιτρινοπράσινο.

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Καθόλου έως ασθενής.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Υψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Στηλοειδείς, πρισματικοί, ινώδεις κρύσταλλοι επιμήκεις ως προς το b. Εξαγωνικές διατομές. Αλλοτριόμορφοι κόκκοι. Κοκκώδη, ινώδη ή ακτινωτά συσσωματώματα.
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος κατά (001).
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Υψηλά φωτεινά (έως 3ης τάξης), συχνά ανομοιογενώς κατανεμημένα.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πλάγια ως προς το σχισμό σε τομές (010), ορθή σε πρισματικές τομές.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μεγάλη γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική ή αρνητική σε πρισματικές τομές.
ΔΙΔΥΜΙΑ Κατά (100).
ΖΩΝΩΣΗ Συχνή. Ενίοτε κρύσταλλοι με πυρήνα από καστανό αλλανίτη και περιφέρεια από επίδοτο.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Δεν αλλοιώνεται. Ο ίδιος είναι προϊόν αλλοίωσης των βασικών πλαγιοκλάστων (σωσσυριτίωση).
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε μεταμορφωμένα πετρώματα γενικής και θερμομεταμόρφωσης (σχιστόλιθοι, γνεύσιοι, αμφιβολίτες, χαλαζίτες, φυλλίτες, μάρμαρα, skarns, κερατίτες). Σε πυριγενή ως μαγματικό ή ως δευτερογενές ορυκτό ή ως  προϊόν αλλοίωσης πλαγιοκλάστων.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Επίδοτο
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Επίδοτο Επίδοτο Σχιστόλιθος με επίδοτο

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Επίδοτο. Είναι άχρωμο με υψηλό ανάγλυφο και υψηλά φωτεινά χρώματα πόλωσης που έχουν ανομοιογενή κατανομή. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι επιδότου. Qtz: Χαλαζίας, Bt: Βιοτίτης, Tnt: Τιτανίτης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X Nicols X
Ιδιόμορφη εξαγωνική τομή (010) μαγματικού επιδότου. Διακρίνεται οριζόντια ο τέλειος σχισμός (001) καθώς και λοξά ο ατελής (100). Η τομή παρουσιάζει πλάγια κατάσβεση σε σχέση με τον πρώτο σχισμό (κ.γ.=30ο). Ο πυρήνας αποτελείται από καστανό αλλανίτη. Το καστανό ορυκτό που περιβάλλει το επίδοτο είναι βιοτίτης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφη εξαγωνική τομή μαγματικού επιδότου. Διακρίνεται η διδυμία (100) και ο σχισμός (001) συμμετρικά ως προς τη διδυμία. Το καστανό ορυκτό που περιβάλλει το επίδοτο είναι βιοτίτης. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι μαγματικού επιδότου με πυρήνα από καστανό αλλανίτη. Το καστανό ορυκτό που περιβάλλει το επίδοτο είναι βιοτίτης (Bt). Hbl: Κεροστίλβη. (Πέτρωμα: Γρανίτης).
Nicols // Nicols X
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ζωνώδεις κρύσταλλοι επιδότου. Mu: Μοσχοβίτης, Plag: Σερικιτιωμένο πλαγιόκλαστο. (Πέτρωμα: Γνεύσιος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κοκκώδη συσσωματώματα επιδότου. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ινώδη συσσωματώματα επιδότου. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).

Nicols // Nicols X  
Επίδοτο με χλωρίτη. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος-επάνω, Γρανίτης-κάτω).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Σωσσυριτίωση πλαγιοκλάστου. Οι λεπτομερείς κόκκοι είναι επίδοτο, ζοϊσίτης, αλβίτης, σερικίτης κ.ά. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Κωνοσκοπική εικόνα επιδότου: Διάξων αρνητικός. Η τομή είναι κάθετη σε οπτικό άξονα και εμφανίζει σκούρα γκρίζα χρώματα πόλωσης. Η ισόγυρη είναι πολύ ανοικτή λόγω της μεγάλης γωνίας 2V του επιδότου. Οι καστανωποί κρύσταλλοι με το πολύ ψηλό ανάγλυφο που περιβάλλουν το επίδοτο είναι τιτανίτης.
Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)