Ζοϊσίτης
zoisite
Ca2Al3O(Si2O7)(SiO4)(OH) Ρομβικό

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο, ρόδινο (θουλίτης).

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Υψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Στηλοειδείς, πρισματικοί, βελονοειδείς κρύσταλλοι επιμήκεις ως προς το b. Αλλοτριόμορφοι κόκκοι. Κοκκώδη ή ακτινωτά συσσωματώματα.
ΣΧΙΣΜΟΣ Τέλειος κατά (100), ατελής κατά (001).
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Χαμηλά (γκρίζα 1ης τάξης), ανώμαλα μπλε, συχνά ανομοιογενώς κατανεμημένα.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Ορθή σε πρισματικές τομές ή ως προς το σχισμό.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (+) με μικρή έως μέτρια γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Αρνητική (α-ζοϊσίτης), Θετική ή αρνητική (β-ζοϊσίτης).
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Δεν αλλοιώνεται. Ο ίδιος είναι προϊόν αλλοίωσης των βασικών πλαγιοκλάστων (σωσσυριτίωση).
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε μεταμορφωμένα πετρώματα μέσου βαθμού (σχιστόλιθοι, γνεύσιοι, μάρμαρα). Σε πυριγενή ως προϊόν αλλοίωσης πλαγιοκλάστων.
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Ζοϊσίτης Ζοϊσίτης Θουλίτης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X  
Ζοϊσίτης. Είναι άχρωμος με υψηλό ανάγλυφο και χαμηλά γκρίζα χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X
Πρισματικός κρύσταλλος ζοϊσίτη. Εμφανίζει ορθή κατάσβεση και αρνητική επιμήκυνση. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).
Nicols X Nicols X
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)

Nicols // Nicols X  
Ζοϊσίτης με αμφίβολο (κουμμινγκτονίτη). Το άχρωμο ορυκτό με το χαμηλό ανάγλυφο και τα χαμηλά χρώματα πόλωσης είναι πλαγιόκλαστο. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Σωσσυριτίωση πλαγιοκλάστου. Οι λεπτομερείς κόκκοι είναι επίδοτο, ζοϊσίτης, αλβίτης, σερικίτης κ.ά. (Πέτρωμα: Γρανίτης).

Nicols // Nicols X  
Κωνοσκοπική εικόνα ζοϊσίτη: Διάξων θετικός. Η τομή είναι κάθετη σε οπτικό άξονα και εμφανίζει σκούρα γκρίζα χρώματα πόλωσης. Η ισόγυρη είναι κλειστή λόγω της μικρής έως μέτριας γωνίας 2V του ζοϊσίτη.
Κωνοσκοπική εικόνα Κωνοσκοπική εικόνα
με αντισταθμιστή (ΝΑ-ΒΔ)