Ακτινόλιθος
actinolite
Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Αχρωμο (τρεμολίτης) έως ανοικτοπράσινο (ακτινόλιθος).

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Καθόλου έως σαφής.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Μέτριο έως ψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Στηλοειδείς έως ινώδεις τομές παράλληλα στο c, εξαπλευρικές (ρομβικές) βασικές τομές κάθετα στο c.
ΣΧΙΣΜΟΣ Διπλός σχισμός κατά (110) (γωνία σχισμού 56° ή 124°).
Δύο σχισμοί σε βασικές τομές κάθετες στο c, ένας σχισμός σε τομές παράλληλες στο c.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Μέτρια (έως πράσινα 2ης τάξης).
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πλάγια σε πρισματικές τομές με ένα σχισμό με μικρή κατασβεστική γωνία (10-21°).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) με μεγάλη γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Θετική.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Κατά (100).
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Χλωριτίωση, σε Τάλκη. Ο ίδιος είναι προϊόν αλλοίωσης πυροξένων (ουραλίτης).
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε μεταμορφωμένα πετρώματα (σχιστόλιθοι). Σε πυριγενή πετρώματα ως προϊόν αλλοίωσης.
ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ακτινόλιθος
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Ακτινόλιθος Ακτινόλιθος Τρεμολίτης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols //  
Ανοικτοπράσινοι, ελαφρώς πλεοχροϊκοί, στηλοειδείς έως ινώδεις κρύσταλλοι ακτινόλιθου. Παρατηρείστε την πλάγια κατάσβεση και τη μικρή κατασβεστική γωνία (13°, βέλος). Οι άχρωμοι κρύσταλλοι με το ψηλό ανάγλυφο και το σχισμό είναι κλινοπυρόξενοι. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).
Nicols X Nicols X

Nicols // Nicols // Nicols X
Ανοικτοπράσινοι, ελαφρώς πλεοχροϊκοί, στηλοειδείς έως ινώδεις κρύσταλλοι ακτινόλιθου. Η τομή με το βέλος είναι κάθετη στον άξονα c (διακρίνεται ο διπλός σχισμός). (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X  
Ανοικτοπράσινοι βελονοειδείς κρύσταλλοι ακτινόλιθου. (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).

Nicols // Nicols X  
Αυγίτης αλλοιώνονται σε ουραλίτη (Act, ένα είδος ακτινoλιθικού ινώδους αμφιβόλου). (Πέτρωμα: Μεταμορφωμένο).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ουραλιτιωμένος κρύσταλλος αυγίτη (Cpx). Οι κηλίδες ουραλίτη (Act) έχουν τον ίδιο κρυσταλλογραφικό προσανατολισμό με τον πυρόξενο (διακρίνεται από τον σχισμό). Ξεχωρίζουν από τον αυγίτη από το ελαφρώς χαμηλότερο ανάγλυφο και τη μικρότερη κατασβεστική γωνία - έρχονται σε θέση κατάσβεσης με στροφή 20° ενώ ο αυγίτης με στροφή 45°. (Πέτρωμα: Γάββρος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Κλινοζοϊσίτης με ακτινόλιθο. Ο κλινοζοϊσίτης είναι άχρωμος με υψηλό ανάγλυφο και ανώμαλα μπλε χρώματα πόλωσης, ενώ ο ακτινόλιθος ανοικτοπράσινος με χαμηλότερο ανάγλυφο και κιτρινωπά χρώματα πόλωσης. (Πέτρωμα: Σχιστόλιθος).
Nicols // Nicols X