Αιγιρίνης (ακμίτης) - Αιγιρινικός αυγίτης
aegirine (acmite) - aegirine-augite
NaFe3+Si2O6 - (Na,Ca)(Fe3+,Fe2+,Mg,Al)Si2O6 Μονοκλινές

ΧΡΩΜΑ

Πράσινο, ελαττώνεται προς τον αυγίτη. Καστανωπό (ακμίτης).

ΠΛΕΟΧΡΟΪΣΜΟΣ

Έντονος, ελαττώνεται προς τον αυγίτη.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ

Ψηλό θετικό.

ΣΧΗΜΑ-ΜΟΡΦΗ

Κοντόχοντρες πρισματικές τομές παράλληλα στο c, οκταγωνικές βασικές τομές κάθετα στο c. Στον αιγιρίνη συχνά λεπτοί και επιμήκεις κρύσταλλοι με οξύληκτα άκρα σχηματίζοντας παράλληλα και ακτινωτά συσσωματώματα.
ΣΧΙΣΜΟΣ Διπλός σχισμός κατά (110) (γωνία σχισμού 87° ή 93°). Δύο σχισμοί σε βασικές τομές κάθετες στο c, ένας σχισμός σε τομές παράλληλες στο c.
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΛΩΣΗΣ Υψηλά (3ης τάξης) στον αιγιρίνη, ελαττώνονται (2ης τάξης) στον αυγίτη. Συνήθως καλύπτονται από το χρώμα του ορυκτού.
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ Πλάγια με μικρή κατασβεστική γωνία (0-20°).
ΟΠΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Διάξων (-) στον αιγιρίνη, διάξων (+) στον αυγίτη με μεγάλη γωνία 2V.
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Αρνητική.
ΔΙΔΥΜΙΕΣ Κατά (100).
ΖΩΝΩΣΗ Συνηθισμένη.
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Χλωριτίωση, σε Na-αμφίβολο.
ΕΜΦΑΝΙΣΗ Σε αλκαλικά πυριγενή πετρώματα (νεφελινικοί συηνίτες, αλκαλικοί γρανίτες, αλκαλικοί τραχείτες, φωνόλιθοι) μαζί με Na-αμφιβόλους (ρειβεκίτη, αρφβεδσονίτη). Σε μεταμορφωμένα πετρώματα πλούσια σε Na (σχιστόλιθοι, γνεύσιοι) μαζί με ρειβεκίτη, γλαυκοφανή.
Top of page
 

Μακροσκοπικές εικόνες

Αιγιρίνης Αιγιρίνης Αιγιρίνης

Μικροσκοπικές εικόνες

Nicols // Nicols X Nicols X
Nicols // Nicols X  
Λεπτοί και επιμήκεις κρύσταλλοι αιγιρίνη. Εμφανίζουν πράσινο χρώμα, πλεοχροϊσμό, ζώνωση, ψηλό ανάγλυφο, ένα σχιμό, ψηλά χρώματα πόλωσης και μικρή κατασβεστική γωνία (επάνω, σχεδόν ορθή κατάσβεση). (Πέτρωμα: Νεφελινικός συηνίτης).

Nicols // Nicols // Nicols X
Ιδιόμορφες βασικές τομές αιγιρίνη κάθετες στο c με το χαρακτηριστικό διπλό σχισμό (γωνία σχισμού 87ο). (Πέτρωμα: Νεφελινικός συηνίτης).

Nicols // Nicols // Nicols X
Πρισματική τομή αιγιρίνη παράλληλη στο c. Εμφανίζει έντονο πλεοχροϊσμό, ένα σχισμό και σχεδόν ορθή κατάσβεση. (Πέτρωμα: Νεφελινικός συηνίτης).

Nicols // Nicols X Nicols X
Πρισματική τομή αιγιρίνη παράλληλη στο c. Εμφανίζει ζώνωση και περίπου ορθή κατάσβεση. (Πέτρωμα: Νεφελινικός συηνίτης).

Nicols // Nicols X  
Ακτινωτά συσσωματώματα αιγιρίνη. (Πέτρωμα: Νεφελινικός συηνίτης).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι αιγιρίνη με έντονα καολινιωμένο ορθόκλαστο. (Πέτρωμα: Νεφελινικός συηνίτης).

Nicols X Nicols X  
Πρισματικός κρύσταλλος αιγιρίνη. Εμφανίζει ένα σχισμό και αρνητική επιμήκυνση. Η αλλαγή του χρώματος πόλωσης φαίνεται καλύτερα στο άκρο του κρυστάλλου, όπου η τομή είναι λεπτότερη. Εκεί το χρώμα πόλωσης από γκρίζο γίνεται μπλε (βέλος). (Πέτρωμα: Νεφελινικός συηνίτης).

Nicols // Nicols X  
Κρύσταλλοι αιγιρινικού αυγίτη. Είναι κιτρινοπράσινοι με λιγότερο έντονο χρώμα και πλεοχροϊσμό από τον αιγιρίνη. Επάνω: Ιδιόμορφη βασική τομή κάθετη στο c με το χαρακτηριστικό διπλό σχισμό. Κάτω: Πρισματική τομή παράλληλη στο c που εμφανίζει διδυμία. (Πέτρωμα: Φωνόλιθος).
Nicols // Nicols X

Nicols // Nicols X  
Ζωνώδεις κρύσταλλοι αιγιρινικού αυγίτη. (Πέτρωμα: Φωνόλιθος).
Nicols // Nicols X